Wat te regelen op financieel gebied als je zwanger bent en een kind krijgt?

Een kind krijgen is een van de meest bijzondere en levensveranderende gebeurtenissen in het leven van veel mensen. Maar naast alle emoties en praktische zaken die bij een zwangerschap komen kijken, zijn er ook veel financiële zaken om te regelen. In dit artikel bespreken we 9 belangrijke dingen om te regelen op financieel gebied als je zwanger bent.

1. Verzekeringen

Een van de eerste dingen die je moet regelen als je zwanger bent, is het checken van je zorgverzekering. Zorgverzekeringen vergoeden namelijk niet alle kosten die komen kijken bij zwangerschap en bevalling. Het is daarom verstandig om te kijken naar een aanvullende verzekering. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar andere verzekeringen, zoals een aansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering, om te zien of deze nog up-to-date zijn.

2. Verlof en inkomen

Als je zwanger bent, heb je recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Dit verlof wordt (deels) doorbetaald door je werkgever en/of de overheid. Het is verstandig om te kijken hoeveel verlof je kunt opnemen en hoeveel inkomen je dan hebt. Als je inkomen lager wordt, kan het verstandig zijn om te kijken naar andere inkomstenbronnen.

3. Kinderopvangtoeslag

Als je kind naar de kinderopvang gaat, heb je mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is afhankelijk van je inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Het is belangrijk om de toeslag op tijd aan te vragen en om te kijken naar de kosten van de kinderopvang.

4. Kindgebonden budget

Naast kinderopvangtoeslag heb je mogelijk ook recht op kindgebonden budget. Dit is een toeslag van de overheid voor ouders met kinderen tot 18 jaar met een laag inkomen. Het is belangrijk om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt en hoeveel toeslag je kunt ontvangen.

5. Kraamzorg

Kraamzorg is een belangrijk onderdeel van de zorg rondom de geboorte van een kind. Het is daarom belangrijk om op tijd kraamzorg aan te vragen bij een kraamzorgorganisatie. De kosten van kraamzorg worden (deels) vergoed door de zorgverzekering.

6. Testament en erfenis

Als je een kind krijgt, is het verstandig om na te denken over je testament en erfenis. Wie krijgt de voogdij over je kind als je er niet meer bent? En hoe zit het met de erfenis? Het is verstandig om hier op tijd over na te denken en een testament op te laten stellen bij de notaris.

7. Spaarrekening

Een kind krijgen brengt ook extra kosten met zich mee. Het is daarom verstandig om een spaarrekening te openen voor je kind. Zo kun je geld opzij zetten voor bijvoorbeeld de studie van je kind, maar ook voor andere kosten die komen kijken bij het opvoeden van een kind.

8. Veranderingen in inkomen en belastingen

Een kind krijgen kan ook gevolgen hebben voor je inkomen en belastingen. Zo kun je mogelijk recht hebben op bepaalde belastingvoordelen, zoals de kinderbijslag. Het is daarom verstandig om op tijd te kijken naar eventuele veranderingen in je inkomen en belastingen.

9. Kinderbijslag

 

Als je een kind krijgt, heb je mogelijk recht op kinderbijslag. Dit is een bijdrage van de overheid voor de kosten van de opvoeding van je kind. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van je kind.

Naar alle berichten