Wanneer moet ik belastingaangifte doen? – Rik Brem (Masterstudent Fiscaal Recht) legt uit.

Je bent uitgenodigd door de Belastingdienst! Neem je parkeerbonnetjes / doktersrecepten / rekeningafschriften mee.

Plofff daar is ie weer … de blauwe envelop van je favoriete penvriend: de fiscus. Bevat deze een uitnodiging om aangifte te doen? Dan ben je verplicht je inkomen en vermogen op te geven bij de Belastingdienst. Geen uitnodiging gehad? In sommige gevallen moet je jezelf uitnodigen op het feestje van de fiscus. Awkward but smart.. In dit artikel lees je alle ins en outs over de aangifteplicht en de gevolgen van het niet (tijdig) doen van aangifte inkomstenbelasting.

Wanneer moet ik belastingaangifte doen?

De rechter heeft geoordeeld dat de verplichting tot het doen van aangifte niet automatisch ontstaat als een belastingplichtige weet dat hij belasting moet betalen. Je bent pas verplicht aangifte te doen zodra je bent uitgenodigd tot het doen van aangifte. Zonder uitnodiging geen aangifteplicht.

DUSSS: uitnodiging op je deurmat? Dan ben je verplicht aangifte te doen. Je doet aangifte door de in de uitnodiging gevraagde gegevens en stukken aan de Belastingdienst te verschaffen. Als vanzelfsprekend kan dit ook op elektronische wijze. De postduif heeft zijn beste tijd gehad en mag genieten van zijn welverdiende pensioen.

Ik heb geen uitnodiging tot belastingaangifte gekregen. Wat nu?

De hele klas is uitgenodigd, behalve jij. Ik hoor je denken: ‘Dan hoef ik dus geen aangifte te doen.’ Fout! Voor niets gaat de zon op. Maar zonder belastingbetalers geen straatlantaarns. Je bent wettelijk verplicht de Belastingdienst om een uitnodiging te vragen wanneer je zes maanden na het belastingjaar nog steeds niet bent uitgenodigd tot het doen van aangifte. Doe dit binnen twee weken. Anders riskeer je een boete. Na ontvangst van de uitnodiging ontstaat alsnog een aangifteplicht.

Het voelt misschien wat ongemakkelijk om jezelf uit te nodigen. Maar bespaar jezelf dit awkward‑moment alleen als redelijkerwijs moet worden aangenomen dat geen belasting is verschuldigd of geen aanslag zal worden opgelegd. Je bent – heel simpel gezegd – geen belasting verschuldigd als je geen inkomsten en/of vermogen hebt. En de Belastingdienst zal geen aanslag opleggen indien je minder belasting bent verschuldigd dan de aanslaggrens van € 47. In alle andere gevallen: jezelf uitnodigen!

Ik heb eerst nog een ander feestje. Ik kom later.

Fashionably late of helemaal niet op het feestje van de fiscus verschijnen. De Belastingdienst is er niet van gediend. Op het niet (tijdig) doen van de vereiste aangifte inkomstenbelasting staat een maximale verzuimboete van € 5.514 (in 2020). De staatssecretaris heeft een besluit uitgevaardigd betreffende bestuurlijke boeten. Ingevolge dit besluit wordt de boete in de regel gesteld op 7% van het wettelijk maximum. Dit komt overeen met een boete van € 385. Maar wees gewaarschuwd. Wanneer je in het verleden vaker niet (tijdig) aangifte hebt gedaan, kan de boete oplopen tot het wettelijk maximum van € 5.514.

Opvallend is dat het niet (tijdig) verzoeken om een uitnodiging tot het doen van aangifte zwaarder wordt beboet dan het niet (tijdig) doen van aangifte. Ook op het niet (tijdig) verzoeken om een uitnodiging staat een maximale verzuimboete van € 5.514 (in 2020). Het besluit van de staatssecretaris stelt de op te leggen boete op 50% van het maximumbedrag. Door jezelf niet uit te nodigen op het feestje van de fiscus riskeer je dus een boete van € 2.757. Geld dat je ook had kunnen spenderen aan flessen champa in de club, ware het niet dat die momenteel gesloten zijn.

Een overweging ten overvloede.

Iedere burger wordt geacht de wet te kennen. Toch kan ik mij zo voorstellen dat niet iedereen op de hoogte is van het feit dat je in sommige gevallen zelf om een uitnodiging moet verzoeken. Derhalve vraag ik mij af in hoeverre het verschil in hoogte van de op te leggen boeten voor het niet (tijdig) doen van aangifte en het niet (tijdig) verzoeken om een uitnodiging gerechtvaardigd is. Bij het niet (tijdig) doen van aangifte heeft de belastingplichtige immers in de regel wel een uitnodiging ontvangen. Bijgevolg was hij op de hoogte van het feit dat hij (tijdig) aangifte moest doen. En dat terwijl de ongenodigde gast die zichzelf niet uitnodigt zich misschien van geen kwaad bewust is. Een aandachtspunt voor de staatssecretaris. Maar vooralsnog heb jij als goedwillige belastingbetaler niets aan deze (al zeg ik het zelf) scherpzinnige constatering. Niets. Noppes. Nada. 

Wie jarig is trakteert. Zo ook de Belastingdienst (in sommige gevallen dan).

Als je gedurende het jaar verschillende banen hebt gehad, is vaak ten onrechte te veel belasting ingehouden op je loon. En misschien is je moeder wel ernstig ziek geworden en ga je regelmatig bij haar op ziekenbezoek. Of misschien ben je voor je werk net gestart met een nieuwe opleiding. De Belastingdienst is niet op de hoogte van dergelijke informatie. Daarom is het verstandig om toch aangifte te doen – ook wanneer je geen uitnodiging hebt ontvangen en je niet om een uitnodiging hoeft te vragen. De reiskosten voor ziekenbezoek en studiekosten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. En de te veel ingehouden loonbelasting wordt verrekend met de inkomstenbelasting en kan zelfs resulteren in een teruggaaf.

Het kan geen kwaad om op de website van de Belastingdienst bij wijze van proef een aangifte in te vullen. Zolang je niet op de knop ‘Opslaan en naar ondertekenen’ klikt, doe je geen aangifte en krijgt de Belastingdienst ook niet de beschikking over de door jou ingevulde gegevens. Blijkt uit de proefberekening dat je minder dan € 16 terugkrijgt? Dan heeft het geen zin om je gegevens te versturen. Bedragen onder de € 16 worden door de jarige job niet uitbetaald. In dat geval kun je het feestje net zo goed overslaan. MAARRR: uitnodiging ontvangen of € 47 of meer inkomstenbelasting verschuldigd? Noteer dan in je agenda:

Aangifte doen!
Wanneer? Vóór 1 mei 2021
Waar? belastingdienst.nl
Hulp nodig? jandebelastingman.nl

P.S. neem je parkeerbonnetjes / doktersrecepten / rekeningafschriften mee!

P.P.S. Chat gratis met Jan de Belastingman. Mocht je toch langsgaan bij je old school belastingadviseur --> je wordt niet thuisgebracht ;)

Naar alle berichten