Inkomstenbelasting in 2021: wat verandert er voor jou?

Globale veranderingen inkomenstenbelasting 2021

Het afgelopen jaar was een desastreus jaar voor de Nederlandse economie. Een jaar waarin via allerlei steunmaatregelen bedrijven overeind werden gehouden. Uiteindelijk zal die rekening bij de belastingbetaler terecht gaan komen. Is dat volgend jaar al het geval in de inkomstenbelasting? Jan de Belastingman zoekt het voor je uit.

De inkomstenbelasting is opgedeeld in drie inkomensboxen. Die zullen hieronder verder worden belicht.

Box 1 - Inkomen uit werk en woning

In box 1 vallen de inkomsten uit werk en woning. Dit zijn bijvoorbeeld: loon, winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden, eigenwoningforfait en periodieke uitkeringen. Het tarief in deze box is progressief, dat wil zeggen dat je meer belasting betaalt als je meer verdient. Van een vlaktaks (één percentage) is dus geen sprake. 

Tarief

2021

Schijf 1 (tot €35.129)

37,10%*

Schijf 2 (€35.129 - €68.507)

37,10%

Schijf 3 (68.507 en hoger)

49,50%

*dit percentage omvat niet alleen inkomstenbelasting, maar ook premies volksverzekeringen.

 Vergeleken met 2020 verandert er weinig in de tariefstructuur van box 1. Er zijn een aantal minimale aanpassingen in de tarieven en de lengte van de schijven gedaan, maar dat zal de gemiddelde belastingplichtige niet echt voelen in de portemonnee.

Box 2 - Inkomen uit aanmerkelijk belang

In deze box wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Dit zijn voordelen die je bijvoorbeeld haalt uit aandelen. Deze voordelen worden ook wel ‘dividenden’ genoemd. Het tarief in box 2 lijkt veel lager dan box 1, maar zoals je weet geeft de wetgever nauwelijks cadeautjes weg. Ook hier is dat niet het geval, omdat de vennootschap waar je de voordelen uit verkrijgt ook al vennootschapsbelasting moet betalen over de winst. Het gevolg hiervan is dat de belastingdruk van box 2 nagenoeg gelijk is aan box 1.

Het tarief van box 2 zal komend jaar 26,90% bedragen, hetgeen een verhoging betekent vergeleken met de jaren daarvoor (25% in 2019; 26,25% in 2020). De reden hiervoor is de beoogde daling van de vennootschapsbelasting. Maar het kabinet heeft dit jaar besloten om deze daling niet door te zetten. Dit betekent dus dat het tarief voor box 2-inkomsten zal stijgen. Mogelijk wordt het daardoor gunstiger om een onderneming te hebben in box 1, maar dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Box 3 - Inkomen uit sparen en beleggen

Deze box belast het inkomen uit sparen en beleggen en ligt al enkele jaren onder vuur. De reden hiervoor is dat de box uitgaat van een fictief rendement dat wordt belast. Alleen dit rendement loopt al jaren uiteen met het werkelijke rendement, waardoor belastingplichtigen deze box als onrechtvaardig ervaren. De wetgever heeft er daarom voor gekozen om box 3 in 2021 te hervormen. De grootste hervorming bedraagt de aanzienlijke verhoging van het heffingsvrije vermogen waardoor ‘kleine spaarders’ worden ontzien. Het heffingsvrije vermogen bedroeg €30.846 en zal €50.000 gaan bedragen. Als je een fiscale partner hebt mag je tezamen met jouw partner €100.000 aan heffingsvrij vermogen hebben.

Box 3 belast uw vermogen. Als je bijvoorbeeld een tweede huis hebt of een spaarrekening, dan kan het zo zijn dat dit wordt belast in deze box. Het tarief in deze box bedroeg tot en met dit jaar 30%, maar in 2021 zal dit tarief worden verhoogd naar 31%.

Uw inkomen zal als volgt worden belast: 

Schijf

Box 3-vermogen op 1 januari  (€)

Rendementsklasse I  (0,03%)

Rendementsklasse II (5.69%)

Effectief rendement

1

0-50.000

67%

33%

1,90%

2

50.000-950.000

21%

79%

4,50%

3

950.000-….

0%

100%

5,69%

Conclusie - Wat gaat er veranderen?

In box 1 en 2 zal er overall niet veel veranderen in het komende belastingjaar. ‘Jan met de pet’ zal van deze veranderingen dus weinig effect voelen. Wel zal box 3 wellicht voordeliger kunnen uitpakken doordat het heffingsvrije vermogen aanzienlijk wordt verhoogd. Of dat daadwerkelijk zo is, is altijd afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.

Ergo: de belastingbetaler zal volgend jaar niet in de inkomstenbelasting opdraaien voor de corona-uitgaven van het kabinet. Wanneer de rekening wel betaalt gaat worden, is nog onbekend.

Zijn er na het lezen nog onduidelijkheden of heb je vragen? Jan de Belastingman helpt je graag verder in de chat! Stel je vraag en je krijgt gelijk antwoord! Waar wacht je nog op?

 

Naar alle berichten