Je eigen bedrijf beginnen maar door de belastingen het bos niet meer zien.

Je eigen bedrijf beginnen maar door de belastingen het bos niet meer zien.

Ben jij het zat dat je leidinggevende voortdurend over je schouder meekijkt? Ben jij het slappe geouwehoer bij het koffiezetapparaat beu? En ben jij Willie Wortel die een geniaal product uitvindt of Guus Geluk die bij toeval op een briljant idee stuit? Dan is het de hoogste tijd voor een carrièreswitch: dag werknemer, hoi ondernemer.

Nog niet overtuigd van het ondernemersbestaan, omdat je door de belastingen het bos niet meer ziet? Geen paniek! Na het lezen van deze column maak jij korte metten met de belastingproblematiek.

Bedrijfsvorm

Welke belastingen op jouw bedrijf van toepassing zijn, is afhankelijk van de door jou gekozen bedrijfsvorm. De meest voor de hand liggende bedrijfsvormen zijn de eenmanszaak en de besloten vennootschap (beter bekend als: de BV). Het is een misverstand om te denken dat de eigenaar van een eenmanszaak in zijn eentje geld in het laatje moet brengen. Ook als je een eenmanszaak hebt, kun je personeel aannemen. Zowel de eenmanszaak als de BV worden betrokken in een belasting naar de winst. Voor de eenmanszaak is dat de inkomstenbelasting. De BV is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Van loonslaaf naar eenmanszaak

Als werknemer betaal je inkomstenbelasting over je loon. Werknemers maken veelal aanspraak op de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Ondanks deze heffingskortingen zul je bij een modaal inkomen van € 36.500 ruim achtduizend knaken moeten bijschrijven op de bankrekening van de Belastingdienst. Grote kans dat dit bedrag je een hartverzakking oplevert. Kleine kans dat je dit bedrag ook daadwerkelijk op je rekeningafschriften terugziet. Je werkgever houdt de belasting in op je loon en zorgt ervoor dat het bij de fiscus terechtkomt.

Loon uit dienstbetrekking:                           € 36.500

Verschuldigde inkomstenbelasting:         37,35% x € 36.500            =             € 13.633

Algemene heffingskorting:                                                                                        € 1.815 -/-

Arbeidskorting:                                                                                                           € 3.726 -/-

 

Te betalen inkomstenbelasting:                                                                                € 8.092

Als eigenaar van een eenmanszaak krijg je meer loon naar werken. Als je een eenmanszaak hebt, betaal je inkomstenbelasting over je winst uit onderneming. Net als werknemers maken ondernemers in beginsel aanspraak op de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Ondernemers komen daarnaast in aanmerking voor de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

De ondernemersaftrek is een verzamelnaam voor verschillende aftrekposten, waaronder de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. De zelfstandigenaftrek behelst een vast bedrag van € 7.030 (in 2020). Je komt uitsluitend in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek als je voldoet aan het urencriterium. Om aan het urencriterium te voldoen, moet je in een kalenderjaar ten minste 1225 uren werkzaamheden voor een of meer ondernemingen verrichten. Startende ondernemers hebben gedurende de eerste jaren recht op een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Als je in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast, wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met € 2.123 (in 2020). Deze verhoging van de zelfstandigenaftrek wordt de startersaftrek genoemd.

De MKB-winstvrijstelling stelt een percentage van de winst vrij nadat de winst is verminderd met de ondernemersaftrek. Het betreft een vast percentage van 14% (in 2020). Voor de MKB-winstvrijstelling is niet van belang of je al dan niet aan het urencriterium voldoet. Als ondernemer krijg je dit extraatje hoe dan ook, of je het nou wilt of niet. Een gegeven paard mag je immers niet in de bek kijken.

Dankzij de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling ziet de rekensom er plotseling heel anders uit. Ondernemen is goed voor je portemonnee.

Winst uit onderneming:                                € 36.500

Zelfstandigenaftrek:                                     € 7.030 -/-

Startersaftrek:                                              € 2.123 -/-

Winst voor MKB-winstvrijstelling:             € 27.347

MKB-winstvrijstelling:                                  € 3.829 -/-

Winst na MKB-winstvrijstelling:                 € 23.518

Verschuldigde inkomstenbelasting:         37,35% x € 23.518            =             €   8.784

Algemene heffingskorting:                                                                                  €   2.552 -/-

Arbeidskorting:                                                                                                     €   3.726 -/-

 

Te betalen inkomstenbelasting:                                                                           €   2.506

Van eenmanszaak naar BV

Zodra het ondernemen serieuze vormen begint aan te nemen, kiezen de meeste ondernemers ervoor om hun onderneming onder te brengen in een BV. Uiteraard kun je als startend ondernemer ook meteen voor een BV kiezen.

Als enig oprichter van een BV ben je automatisch directeur-grootaandeelhouder (dga) van de BV. Als dga ben je verplicht jezelf loon uit te betalen. Dit moet een gebruikelijk loon zijn. Het gebruikelijk loon bedraagt ten minste € 46.000 (in 2020). Als dga van een startup mag je het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon (ongeveer € 20.000 in 2020). Over het gebruikelijk loon ben je inkomstenbelasting verschuldigd.

Gebruikelijk loon:                                            € 20.000

Verschuldigde inkomstenbelasting:         37,35% x € 20.000            =             €   7.470

Algemene heffingskorting:                                                                                          €   2.711 -/-

Arbeidskorting:                                                                                                             €   2.101 -/-

 

Te betalen inkomstenbelasting:                                                                                 €   2.658

 Naast inkomstenbelasting krijg je als eigenaar van een BV te maken met vennootschapsbelasting. Over de winst tot en met € 200.000 betaal je 16,5% (in 2020) vennootschapsbelasting. Heb je meer winst behaald? Vanaf € 200.000 betaal je 25% (in 2020) vennootschapsbelasting.

Winst:                                                                 € 36.500

Gebruikelijk loon:                                           € 20.000 -/-

Winst na aftrek gebruikelijk loon:             € 16.500

Te betalen vennootschapsbelasting:     16,5% x € 16.500               =             €   2.723

 In totaal ben je ruim € 5.000 aan belastingen kwijt. Wil je de overgebleven winst overhevelen naar je persoonlijke spaarrekening? Dan moet je een winstuitdeling doen. Over de winstuitdeling ben je nog eens 26,25% (in 2020) inkomstenbelasting verschuldigd.

Als je denkt dat je alles gehad hebt …… komt ome omzetbelasting om de hoek kijken

Als je producten verkoopt of diensten verricht, zul je naast inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting ook te maken krijgen met omzetbelasting. Daarvoor maakt het niet uit of je een eenmanszaak of een BV hebt. In beide gevallen moet je in de regel 21% btw betalen over je omzet. Stel dat je een product verkoopt tegen een vergoeding van € 100, dan breng je € 121 in rekening aan je klant en draag je € 21 btw af aan de fiscus. De btw die toeleveranciers jou in rekening brengen, mag je in de regel aftrekken van de btw die je moet voldoen over je omzet.

Bedraagt jouw omzet minder dan € 20.000 op jaarbasis? In dat geval kom je onder voorwaarden in aanmerking voor de zogeheten kleineondernemersregeling (KOR). Als je voldoet aan de voorwaarden en kiest voor toepassing van de KOR, dan hoef je geen btw meer in rekening te brengen aan je klanten en af te dragen aan de fiscus. Daartegenover staat dat je de betaalde btw over je inkopen niet meer in aftrek mag brengen. Het voordeel van de KOR is dat je niet meer ieder kwartaal btw-aangifte hoeft te doen en kunt volstaan met een vereenvoudigde administratie.

Conclusie

In deze column heb ik een vergelijking gemaakt tussen de werknemer, de eigenaar van een eenmanszaak en de directeur-grootaandeelhouder van een BV. Bij een modaal inkomen c.q. winst van € 36.500 komt de eenmanszaak belastingtechnisch als winnaar uit de bus.

Een belangrijke kanttekening bij deze column is dat je de keuze voor het ondernemerschap niet alleen moet laten afhangen van fiscale motieven. Als werknemer ben je automatisch verzekerd tegen inkomensverlies als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Als ondernemer bepaal je zelf of je dergelijke verzekeringen afsluit. Ook bij de keuze voor hetzij een eenmanszaak, hetzij een BV spelen andere factoren een rol. Zo is de eigenaar van een eenmanszaak in privé aansprakelijk, terwijl de aandeelhouder/eigenaar van een BV niet persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van de BV. Zoals een goede jurist betaamt, sluit ik deze column daarom af met de gevleugelde uitspraak dat de beste keuze altijd afhankelijk is van alle omstandigheden van het geval.

Naar alle berichten